Lid worden

Algemeen

Hebt je belangstelling om lid te worden bij Toervereniging Zoetermeer 77 en wil je zelf ervaren hoe het is om met maatjes te fietsen dan kan je vrijblijvend 1 à 2 tochten op proef meerijden. Hierna kun je  besluiten om lid te worden.

Leden zijn verplicht het clubtenue te dragen en de helmplicht toe te passen.

Contributie 2019

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Lidmaatschapkosten is inclusief afdracht aan de NTFU.


Type Contributie Lidmaatschap NTFU Totaal 2018
Hoofdlid € 36,41 € 35,29 € 71,70
Gezinslid € 25,20 € 31,65 € 56,85
M=Dubbellid* € 25,57 €   3,03 € 28,60
Donateur € 25,00

* Dubbellid: ook lid van een andere NTFU-vereniging.

Het lidmaatschap bevat:

 • gratis deelname aan onze clubtochten
 • gpx downloads van alle clubtochten en vrije tochten
 • 10 x per jaar het clubblad Fietspraat via de website
 • clubkleding aanschaffen tegen een aantrekkelijke prijs
 • lidmaatschap Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU)
 • toerfietskaart, welke korting geeft op meer dan 3.000 fietstochten
 • jaarlijks het toerfiets evenementenprogramma met alle toertochten in Nederland.
 • je krijgt 6x per jaar het NTFU-blad ‘Fietssport magazine’ thuisgestuurd.

De contributie kan op jaarbasis worden aangepast. De totaal contributie is incl. de afdracht aan de NTFU voor verzekeringskosten, WA en fietsschade.

Einde van het lidmaatschap

Gelet op artikel 8, lid 1 van de akte van statutenwijziging inzake: “Toervereniging Zoetermeer 77” eindigt het lidmaatschap door schriftelijke opzegging vóór 1 december bij de ledenadministratie@tvzoetermeer77.nl waarbij beëindiging ingaat aan het einde van het verenigingsjaar, waarin werd opgezegd.  Het tussentijds beëindigen van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van de contributie en NTFU afdracht.

Disclaimer

Leden gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Toervereniging Zoetermeer’77 zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien u hier tegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar te maken via: klik hier
Persoonsgegevens van de deelnemers worden opgenomen in het adressenbestand van Toervereniging Zoetermeer’77 en worden niet afgestaan aan derden.

Inschrijf formulier

 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Year
 • 1910
 • 1911
 • 1912
 • 1913
 • 1914
 • 1915
 • 1916
 • 1917
 • 1918
 • 1919
 • 1920
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
Ja, ik heb een NTFU lidmaatschapsnummer en vul ik hier in.
 • Jeugd-Toer
 • Jeugd-MTB
 • Toerders
 • MTB
 • Recreanten
 • Senioren